Nieuws, updates en antwoorden op de meest gestelde vragen

December 2023

Geen nieuwe advocaat gevonden om een nieuwe rechtszaak te starten. Indien een advocaat of advocatenkantoor zich wil melden dan kan dat via info@mordechaikrispijn.nl

Juli 2023

Artikel 12 procedure wordt afgewezen door het Hof. 
Afwijzing Hof

April 2023

Actie waarbij getracht wordt een advocaat of advocatenkantoor te vinden die een nieuwe aanklacht willen indienen tegen Hugo de Jonge. 

11-4-2023
Donatieverslagen

Donatieverslag 1

Donatieverslag 2

30-3-2023
Reactie op brief OM in voorbereiding en Donatie Vervolgverslag deel 2 gereed. 

Je kan het verslag HIER bekijken. 

27 februari 2023
Rechtbank stuurt reactie vanuit het OM door over artikel 12 klacht. 

Donderdag 22 september 2022
Bevestiging ontvangst artikel 12

Je kan de bevestiging HIER inzien.

Donderdag 15 september 2022
Klacht ingediend overeenkomstig artikel 12

De klachtenprocedure Artikel 12 is inmiddels ingeleverd bij de rechtbank in Den Haag.

Je kan de klacht HIER inzien.

Woensdag 7 september 2022
Interview bij Cafe Weltschmerz

Dinsdag 6 september 2022
De petitie is ingeleverd en overhandigd aan Gideon van Meijeren. 

Hieronder een videoverslag:

De petitie is inmiddels gesloten

De petitie is inmiddels gesloten en zal op dinsdag 6 september om 13.30 uur worden ingeleverd bij de Tweede Kamer.

PERSBERICHT VERZONDEN AAN MEER DAN 200 NIEUWSKANALEN IN NEDERLAND

Den Haag – 3 september 2022

Grootste aangifte in Nederland tegen één persoon ooit wordt nu aangeboden als petitie

De organisatie achter de aangifte tegen Hugo de Jonge geeft het maar niet op. Dinsdag 6 september as. Om 13.30 uur Biedt organisator Mordechai Krispijn, ook wel bekend van het protest bij Waku Waku in Utrecht, de aangifte aan in de vorm van een petitie.

Krispijn hield een nieuwe handtekeningenactie waar inmiddels zo’n 45.000 handtekeningen voor werden verzameld. ‘Helaas iets minder dan de oorspronkelijke 70.000’ zegt Krispijn en wijt een deel van het minder aantal handtekeningen aan de zomervakantie.

Volgens Krispijn is er zelfs een mogelijkheid dat er een geheel nieuwe aangifte komt. ‘Er zijn zoveel nieuwe feiten aan het licht gekomen door de WOB-documenten dat een nieuwe aangifte niet ondenkbaar is’ zo verklaart hij. Daarmee doelt hij op het werk van o.a. Daniel van der Tuin en Cees van den Bos die regelmatig publiceren over WOB-documenten waaruit zou blijken dat Hugo de Jonge buiten zijn boekje zou zijn gegaan.

De oorspronkelijke aangifte tegen ex-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge werd op 10 januari 2022 ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Het OM kwam op 16 juni 2022 tot de conclusie dat er geen sprake was van het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegen personen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona. Ook zou hij zich volgens de aangifte schuldig hebben gemaakt aan groepsbelediging, bedreiging, dwang en belaging van ongevaccineerden. In de aangehaalde uitspraken zag het OM geen begin van een verdenking van deze of andere strafbare feiten en kwam tot een afwijzing.

‘Er is hier sprake van een ambtsmisdrijf. In dat kader zegt de wet dat de aangifte door het OM meteen had moeten doorgestuurd naar de Procureur Generaal van de Hoge Raad’ zo stelt Krispijn. ‘En dat is niet gedaan’.

De petitie wordt nu ingediend bij de Tweede Kamer. Ook de Tweede Kamer kan overgaan tot een verzoek tot vervolging bij de PG. De petitie wordt dinsdag 6 september as. Overhandigd aan kamerlid Gideon van Meijeren van de FvD.

 

E-mail: info@aangiftehugodejonge.nl
https://aangiftehugodejonge.nl/petitie-verzoek-tweede-kamer-opdracht-tot-vervolging-van-hugo-de-jonge/

Nieuws 6 augustus 2022

Er zijn verschillende vervolgacties gepland met betrekking tot de aangifte tegen Hugo de Jonge.

Zo zal de aangifte zal op dinsdag 6 september 2022 worden aangeboden in de vorm van een petitie. De petitie zal in ontvangst worden genomen voor Gideon van Meijeren van FvD. 

Dit is besloten naar aanleiding van een stemming onder onze achterban. 

Nieuws 16 juni 2022

Na vijf maanden kwam de reactie van de Officier van Justitie.

Ook de pers gaf aandacht aan de reactie vanuit het OM. 

Maandag 20 juni as. is er een overleg met de advocaat om de mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Hierbij de reactie vanuit de Officier van Justitie: https://bit.ly/39tQ0Nu

Nieuws maandag 13 juni 2022

De advocaat heeft de opdracht gekregen de brief op te stellen waarbij de OvJ (officier van justitie) nog tien dagen de gelegenheid wordt gegeven om een beslissing te nemen. Mocht de OvJ binnen tien dagen nog altijd geen beslissing hebben genomen dan zal een klachtenprocedure op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering bij het Gerechtshof Den Haag aanhangig worden gemaakt.

Ook is er een persbericht verzonden naar zo’n 200 nieuwsmedia en alternatieve nieuwsmedia: Persbericht

Maandag 30 mei 2022

Er komt een reactie vanuit het Openbaar Ministerie. De officier van justitie reageerde als volgt:

Geachte heer Krispijn,

Uw rappelbericht is in goede orde ontvangen. Het is spijtig dat u op uw bericht van 5 mei jl. geen reactie hebt gekregen. Daarvoor bied ik u mijn excuses aan.

De beoordeling van uw aangifte is tot op heden niet afgerond. Het gaat om een omvangrijke, complexe en gevoelige aangifte. De beoordeling daarvan vereist een grondige en serieuze bestudering van hetgeen u heeft aangevoerd, in relatie tot de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafrecht. De definitieve beoordeling zal naar verwachting binnen enkele weken worden afgerond. U zult daarvan dan direct bericht ontvangen. Ik realiseer mij dat u reeds lang moet wachten op een beoordeling, maar vraag uw begrip en geduld.

Ik zie overigens geen noodzaak om de na(a)m(en) van de behandelend officier(en) van justitie kenbaar te maken.

Hoogachtend,

De officier van justitie

In overleg met de advocaat is er besloten om de officier van justitie nog twee weken de tijd te geven. Mocht er dan nog altijd geen beslissing zijn genomen dan zal alsnog een brief worden gestuurd waarin de officier van justitie tien dagen de tijd krijgt om tot een beslissing te komen.

Nieuws 29 mei 2022

Uitslag enquetes gedeeld met de achterban.

Ook is er een vervolg enquete ingesteld. Hierbij kunnen deelnemers hun stem uitbrengen voor mogelijke strategieën en acties. 

Nieuws 23 mei 2022

Wederom contact gezocht met OM. Dit keer telefonisch. De dienstdoende bode heeft toegezegd mijn vraag door te spelen naar de desbetreffende afdeling met het verzoek contact met mij op te nemen. Ook is er vandaag nogmaals een e-mail verzonden naar het OM. Ook daarin wordt verzocht om een update.

Ook is de ondertekenaars, door middel van een enquete, gevraagd waar hun voorkeur naar uitgaat met betrekking tot het wel/niet nemen van actie richting het OM. 

Nieuws 5 mei 2022

Op 5 mei jl. is het OM per e-mail verzocht om een update. Daarop is geen reactie gekomen.

Nieuws 28 maart 2022

Officier van Justitie vraagt naar de online formulieren die zijn gebruikt bij de verzameling van de e-mailadressen.  Aan de hand hiervan probeert de Officier van Justitie duidelijk te achterhalen of het hier om 69.019 legitieme mede aangevers gaat. Niet vreemd want daarmee is dit de grootste aangifte in de Nederlandse geschiedenis tegen één persoon ooit.

Sommige mensen denken dat hier gevraagd werd naar de persoonlijke gegevens van de mede aangevers. Dat is niet het geval. 

Naar aanleiding van dit verzoek is het verificatierapport uitgebreid waarbij, met een extra rapport, ook een toelichting is gegeven op de online formulieren. 

Nieuws 17 maart 2022

Donderdag 17-3-2022 om 17.40 uur werd de volgende mail vanuit het OM gestuurd: 

Geachte heer Krispijn,

Met betrekking tot de door u op 10 januari jl. ingediende aangifte, waarin u tevens aangeeft namens 69.019 andere personen aangifte te doen, heb ik vooraleer ik tot een definitieve beoordeling kan komen behoefte aan nadere informatie.

U heeft in uw mailbericht van 23 februari jl. aangegeven over een verificatierapport te beschikken met betrekking tot de verzameling van de gegevens van de mede-aangevers. Graag ontvang ik dit rapport van u via elektronische weg.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

De officier van justitie

Na het inzamelen en het controleren van de digitale handtekeningen is er een verificatierapport samengesteld waarmee wordt aangetoond dat het hier om 69.019 geldige mede aangevers gaat. Dit verificatie rapport is op vrijdag 18 maart 2022, verder bijgewerkt en per e-mail bij het OM aangeleverd. 

Let op: het gaat hier niet om het aanleveren van de e-mailadressen maar om het proces waarmee de e-mailadressen zijn verzameld. 

Nieuws 18 februari 2022

Vrijdag 18 februari jl. is er gebeld naar het OM om te vragen naar de stand van zaken betreffende de aangifte. Na maar liefst 1,5 uur wachten werd deze poging beeïndigd. 

Maandag 21 februari volgde een nieuwe poging. Dit keer met meer succes. 

Het OM heeft tijdens dat gesprek medegedeeld dat de aangifte door twee Officieren van Justitie wordt bekeken. Daarmee is de aangifte officieel nog niet ‘in behandeling genomen’ door het OM maar is dus wel gekoppeld aan twee Officieren van Justitie die hierover een beslissing zullen gaan nemen. Er is toegezegd dat ze, zodra ze iets weten, zullen mailen. 

Nieuws 10 januari 2022 – 69.019 aangiftes ingeleverd bij OM

Maandag 10 januari 2022 is de collectieve aangifte ingeleverd bij het Openbaar Ministerie in Den Haag.
Wij houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief en via deze website.

Nieuws 8 januari 2022 – Aangifte online

Het is niet langer mogelijk om mee te doen met de collectieve aangifte. Je kan wel zelf gebruik maken van de aangifte en deze zelf indienen.

  • De aangifte kan niet langer online worden ingevuld en ondertekend. Wel kan je de aangifte zelf downloaden, uitprinten, invullen, ondertekenen en deze zelf invullen. Vergeet daarbij niet te ondertekenen.

  • Maandag 10 januari 2022 om 11 uur zal de aangifte door Mordechaï Krispijn worden afgegeven bij de centrale balie van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 16 te Den Haag.